TRY: TRansition Youth

Głównym celem projektu pt. TRY: TRansition Youth – sustainable development and local entrepreneurship było przygotowanie grup młodych ludzi z małych miejscowości do zaangażowania w działalność na rzecz lokalnej społeczności oraz praktyczna nauka społecznej przedsiębiorczości oparta na zasadach zrównoważonego rozwoju.

Uczestnicy projektu wraz z mieszkańcami trzech miejscowości (Milanówka, Sant Feliu de Pallerols w Hiszpanii oraz Cefalú we Włoszech) byli zaangażowani m.in. w projektowanie i tworzenie ogrodów społecznych.

Z pomocą koordynatorów i coachów, a także we współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami zorganizowaliśmy cykl otwartych wydarzeń, takich jak publiczne debaty, pokazy filmowe, wystawy i warsztaty.

Projekt realizowany był w ramach Programu Erasmus+ przez Fundację 4YOUth w partnerstwie z katalońską spółdzielnią MasFranch oraz kooperatywą Palma Nana z Sycylii.


Zobacz również

Nasi Partnerzy

« »