Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth

Misja

Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth została utworzona przez członków byłej nieformalnej grupy młodzieży – uczestników międzynarodowych projektów, społecznych aktywistów oraz inicjatorów lokalnych działań. Wszyscy mamy za sobą ciekawe i cenne doświadczenia w działaniu ? angażowaliśmy się w wolontariat, pracę organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych. Postanowiliśmy razem kształtować lokalną rzeczywistość, w której mieszkamy i żyjemy oraz umożliwiać innym młodym wyjazdy zagraniczne, by wymieniać się doświadczeniami i inspirować się wzajemnie z naszymi rówieśnikami z różnych krajów.

Współpracujemy z lokalnymi samorządami oraz instytucjami, takimi jak szkoły, centra kultury, kluby młodzieżowe, ośrodki dla uchodźców. Naszym celem jest także tworzenie sieci współpracy z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, by wspólnie budować lokalne i międzynarodowe społeczeństwo obywatelskie, promować ideę poszanowania praw człowieka, tolerancji dla różnorodności i odmienności. Swoją działalnością wspieramy oddolne inicjatywy mieszkańców oraz zachęcamy innych do aktywnego włączania się do działania na rzecz lokalnych społeczności.

Naszym działaniom przyświeca slogan „Myśl globalnie, działaj lokalnie”, dlatego szczególną uwagę poświęcamy tematom dialogu międzykulturowego, pokojowego rozwiązywania konfliktów, ekologii, zrównoważonego rozwoju, a także wykorzystywania nowoczesnych technologii w celu wdrażania idei partycypacji oraz deliberacji.

Dowiedz się więcej:

Fundacja 4YOUth – Projekty i działania

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o rekrutacjach i projektach, podaj swój e-mail.


Fotorelacje z wyjazdów

Zobacz więcej

«