Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth

Międzynarodowe partnerstwa i współpraca

Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth nieustannie rozwija międzynarodową sieć współpracy z różnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, kooperatywami, firmami i przedsiębiorstwami społecznymi.

Oferujemy współpracę w:

  • rekrutacji uczestników na międzynarodowe wymiany młodzieżowe i szkolenia
  • rekrutacji praktykantów na programy staży zawodowych (Erasmus Plus KA1 VET, Europejski Fundusz Społeczny itd.)
  • opracowywaniu wspólnych wniosków grantowych
  • procesie budowania projektowych sieci partnerskich


Nasi partnerzy

YouNet

Bolonia, Włochy

YouNet jest włoską organizacją pozarządową specjalizującą się w wymianach międzykulturowych, polityce młodzieżowej, projektach Unii Europejskiej oraz integracji społecznej. Jej główną misją jest wspieranie wolontariatu, organizacji non-profit oraz ogólnie trzeciego sektora poprzez zwiększenie zainteresowania projektami międzykulturowymi. Więcej informacji: http://www.you-net.eu/

ATDD

Bukareszt, Rumunia

ATDD (Asociacia Tineret pentru Dezvoltare Durabila) to organizacja młodzieżowa, której głównym celem jest wspieranie osobistego rozwoju młodych ludzi na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz przyczynianie się w ten sposób do zrównoważonego rozwoju całego społeczeństwa. Stowarzyszenie liczy obecnie około 30 aktywnych członków, działających na terenie miast i wsi. Ich projekty skupiają się na współpracy międzynarodowej pomiędzy młodymi ludźmi z różnych krajów, przełamywanie barier kulturowych, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości – zwłaszcza wśród młodzieży z terenów wiejskich, która ma ograniczone możliwości własnego rozwoju.

Palma Nana

Sycylia, Włochy

Kooperatywa Palma Nana została założona w 1983 r. podczas marszu na rzecz ustanowienia pierwszego sycylijskiego rezewatu przyrody Zingaro oraz przeciwko budowie drogi, która miała przecinać terytorium rezerwatu. Od tamtej pory kooperatywa działa w obszarze ochrony przyrody, rozwoju świadomości obywateli oraz promocji badań naukowych. W imieniu włoskiego oddziału WWF (World Wildlife Foundation) organizuje zajęcia edukacji o środowisku. Edukacja o środowisku oraz odpowiedzialna turystyka to priorytety w działaniach Palma Nana. W celu promowania świadomości ekologicznej organizuje zajęcia dydaktyczne w szkołach, kursy i treningi, seminaria, wystawy, eventy, obozy letnie dla młodzieży, wakacje z naturą dla dorosłych, obozy rodzinne oraz wyprawy do naturalnych i miejskich obszarów.

Mas Franch

Katalonia, Hiszpania

Mas Franch to nie nastawiona na zysk kooperatywa, prowadząca ekologiczno-społeczne centrum szkoleniowe i konferencyjne w hiszpańskiej Katalonii. Wspólnota została założona w 2006 r. i obecnie posiada czterech stałych członków oraz licznych lokalnych i międzynarodowych wolontariuszy. Trzy główne wartości Mas Franch to solidarność, równość i zrównoważony rozwój. Misją Mas Franch jest promowanie społecznej i ekologicznej transformacji na lokalnym, regionalnym i ponadnarodowym poziomie.

D.G.T. (Do Great Things) Association

Bucharest, Romania

Stowarzyszenie D.G.T. (Do Great Things) jest organizacją pozarządową, która narodziła się z pasji kilku młodych ludzi chcących aktywnie działać na rzecz społeczności w której żyją. D.G.T. współpracuje z młodzieżą i  wolontariuszami ze wszystkich uniwersytetów z całej Rumunii. Swoje działania koncentruje na krajowej i międzynarodowej sieci kontaktów wśród młodzieży, studentów, trenerów i nauczycieli z różnych krajów, kultur i środowisk. Tematy, jakie są poruszane przez organizację, dotyczą wymiany międzykulturowej, edukacji nieformalnej, ekologii, niekorzystnych zmian klimatycznych, zrównoważonego rozwoju, obywatelstwa europejskiego, czy polityki międzynarodowej. Grupą docelową D.G.T.  są uczniowie, studenci, młodzi przedsiębiorcy i młodzi ludzie znajdujący się w niekorzystnej sytuacji.

Fundacja Musszelka

Milanówek

Musszelka ma siedzibę w Milanówku, a jej głównym celem jest edukacja ekologiczna i kulturowa dzieci i młodzieży w duchu głębokiej ekologii. Musszelka poszukuje starych opowieści z rdzennych kultur z całego świata i tych całkiem młodych od współczesnych twórców, które niosą treści ważne dla Ziemi i tym samym ? dla nas. Odkrywa też sposoby, jak te ponadczasowe przekazy przenosić do codziennego życia, żeby służyły nam wszystkim, również roślinom i zwierzętom. Organizuje wydarzenia, podczas których tradycyjne historie z różnych stron świata ożywają w przekazie ustnym (storytelling). Ich przekaz dopełniają warsztaty ekologiczne.

PACE

Paryż, Francja

Stowarzyszenie PACE gromadzi studentów oraz świeżo upieczonych absolwentów wokół jednego celu: promowania kultury europejskiej. Ma on być osiągnięty poprzez organizowanie interdyscyplinarnych projektów, które zjednują obywateli krajów europejskich oraz zbliżają ich do Unii Europejskiej oraz jej celów. W języku włoskim ?pace? oznacza ?pokój?, a jego zapewnienie należy do podstawowych wartości Unii Europejskiej.

ESN AGH

Kraków

ESN AGH jest jedną z 433 sekcji Erasmus Student Network, działającą przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest to organizacja typu non-profit, której motto „Students helping students” najlepiej oddaje jej główny cel działalności – zapewnienie wszelkiej pomocy studentom przyjeżdżającym do Polski w ramach programu Erasmus+ oraz innych programów wymian studenckich. Oprócz bezpośredniej pomocy obcokrajowcom organizacja zajmuje się promowaniem mobilności studenckiej oraz popularyzowaniem kultury polskiej na arenie europejskiej.

Stowarzyszenie Zmiana Tematu

Warszawa

Stowarzyszenie Zmiana Tematu to mieszanka młodzieńczego zapału, kreatywności i niepohamowanej ciekawości świata. Organizacja powstała na początku 2013 roku, a jej członkowie głęboko wierzą, że ta ?13? nie będzie dla nich pechowa. Do głównych celów ich działalności należą: edukacja międzykulturowa, działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także rozwijanie zdolności i pracy w celu samorealizacji. Pierwszym, zrealizowanym przez nich projektem była świąteczna edycja Żywej Biblioteki, czyli projektu umożliwiającego jego uczestnikom bezpośrednie poznanie innych kultur i zwyczajów z nimi związanych.

Stowarzyszenie „Jeden Świat”

Poznań

Stowarzyszenie ?Jeden Świat? jest polskim oddziałem międzynarodowej organizacji Service Civil International (SCI). Misją Stowarzyszenia jest promowanie idei pokoju oraz porozumienia między ludźmi. Do głównych działań Stowarzyszenia należą przede wszystkim projekty międzynarodowego wolontariatu krótkoterminowego (tzw. workcampy) oraz wolontariatu długoterminowego, a także programy edukacyjne. Od 2004 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Milanowskie Centrum Kultury

Milanówek

Milanowskie Centrum Kultury jest instytucją samorządową. Do jej głównych celów należy edukacja dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury i sztuki, zarówno profesjonalnej jak i amatorskiej, w projektach i programach o zasięgu lokalnym, miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Realizuje je poprzez różne formy aktywności: wystawy, koncerty, imprezy plenerowe, warsztaty, przeglądy. MCK służy mieszkańcom w rozwijaniu ciekawości świata, twórczej wyobraźni i zaspokajaniu naturalnej potrzeby aktywności.

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o rekrutacjach i projektach, podaj swój e-mail.


Fotorelacje z wyjazdów

Zobacz więcej

«