Interventions

Pojedź z 4YOUth na projekt Austria Zgłoszenia do 18 sierpnia 2017 r.

Mamy 5 miejsc na międzynarodową wymianę młodzieży pt. „Interventions”, która odbędzie się w Trofaiach w Austrii w dniach 18-28 września 2017 r.

Tematem przewodnim projektu jest sztuka jako sposób wyrażania siebie i komunikacji między ludźmi. Główne cele wymiany to zwalczanie stereotypów, rozwijanie zdolności komunikacyjnych młodych ludzi poprzez sztukę i występy uliczne oraz integracja z uchodźcami i lokalną społecznością.

Projekt finansowany jest ze środków programu Erasmus+. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie w 2-3 osobowych namiotach i pełne wyżywienie podczas trwania projektu, a także zwrot kosztów podróży do 275 euro / osobę. W projekcie weźmie udział 36 osób z Austrii, Grecji, Macedoni, Polski, Portugalii i Rumunii. Polskę reprezentować będzie 6 osób: 5 uczestników/uczestniczek w wieku 20-27 lat i 1 lider/liderka w wieku powyżej 20 lat.

Na zgłoszenia czekamy do 18 sierpnia 2017 r. (piątek). Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z regulaminem wyjazdów międzynarodowych. Więcej informacji znajduje się w materiałach do pobrania poniżej:


Zobacz również

Nasi Partnerzy

« »