Art In Action (APV+YE)

Pojedź z 4YOUth na projekt Austria / Bułgaria Zgłoszenia do 2 maja 2018 r.

Szukamy 2 liderów / liderek (w wieku 18 lat lub więcej), które wezmą udział w APV (Advance Planning Visit – spotkanie liderów) od 13 do 15 maja 2018 r. w stolicy Bułgarii – Sofii ORAZ w wymianie młodzieżowej Art In Action od 25 maja do 3 czerwca 2018 r. w górskiej miejscowości Trofaiach w Austrii.

W wymianie młodzieżowej Art In Action wezmą udział młodzi ludzie z Austrii, Hiszpanii, Macedonii i Polski, a także grupa młodzieży z Afganistanu i Syrii. Każdy kraj reprezentować będzie 2 liderów / liderki oraz 6 uczestników / uczestniczki (w sumie po 8 osób z każdego kraju).

Głównym tematem tego projektu jest sztuka. Podczas wymiany młodzieżowej bazującej na metodologii Action Research Cycle liderzy / liderki oraz zespół facylitatorów / facylitatorek będzie zachęcać i wspierać uczestników i uczestniczki do wykorzystywania swoich umiejętności i zdolności podczas planowania kreatywnych i artystycznych interwencji w danej społeczności. Podczas wymiany organizowane będą interaktywne i kreatywne warsztaty wykorzystujące metody edukacji poza-formalnej, takie jak:

  • praca w grupach
  • burze mózgów
  • scenki / gry symulacyjne
  • dyskusje
  • autorefleksje

Projekt finansowany jest ze środków programu Erasmus+. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie oraz każdorazowy zwrot kosztów podróży do 275 euro na osobę (osobno na podróż na APV w Bułgarii oraz na wymianę młodzieżową w Austrii). Jeśli masz co najmniej 18 lat i interesuje Cię tematyka tego projektu, czekamy na Twoje zgłoszenie do 30 kwietnia br. włącznie (poniedziałek) 2 maja br. włącznie (środa). Wszyscy kandydaci otrzymają maila z wynikami selekcji nie później niż tydzień po terminie przesyłania zgłoszeń.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z regulaminem wyjazdów międzynarodowych – przesyłając zgłoszenie akceptujesz postanowienia regulaminu.

Więcej informacji o projekcie w materiałach poniżej:


Zobacz również

Nasi Partnerzy

« »