#Best

Pojedź z 4YOUth na projekt Rumunia Zgłoszenia do 4 grudnia 2019 r.

Szukamy 5 pracowników młodzieżowych (w tym 1 lidera/liderki), którzy wezmą udział w wymianie młodzieżowej #Best. Projekt odbędzie się w dniach 4-12 stycznia 2020 r. w miejscowości Horezu w Rumunii.

Projekt zakłada:

  • dostarczenie uczestnikom informacji na temat możliwości biznesowych i finansowaniu na poziomie lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym
  • zapoznanie uczestników z nastawionym na biznes myśleniem poprzez współpracę z Buisness Model Canvas
  • stworzenie vloga dla młodzieży zainteresowanej przedsiębiorczością, opierającego się na efektach kształcenia z tej wymiany
  • utworzenie biznesplanów lokalnej przedsiębiorczości w oparciu o pomysły uczestników
  • zaplanowanie 7 kolejnych działań uczestników w celu wymiany dotyczących przedsiębiorczości pomysłów oraz metod nabytych w czasie tej wymiany.

Projekt finansowany jest ze środków programu Erasmus+. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży do 275 euro na osobę.

Jeśli masz co najmniej 18 lat i interesuje Cię tematyka tego projektu, czekamy na Twoje zgłoszenie do 4 grudnia br. włącznie (środa). Wszyscy kandydaci otrzymają maila z wynikami selekcji nie później niż tydzień po terminie przesyłania zgłoszeń.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z regulaminem wyjazdów międzynarodowych. Przesyłając zgłoszenie akceptujesz postanowienia regulaminu.

Więcej informacji o projekcie w materiałach poniżej:


Partner / organizator projektu

Centrul Pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale

Stowarzyszenie “Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale” zajmuje się rozwojem młodzieży, pomaganiem tym, którzy mają mniejsze szanse, integracją społeczną dyskryminowanych młodych ludzi i zachęcaniem ich do podejmowania inicjatyw.

Strona WWW


Zobacz również

Nasi Partnerzy

« »