Filmowa Szkoła 4YOUth

od 2016

Filmowa Szkoła 4YOUth to program edukacji filmowej dla wszystkich rodzajów szkół, opracowany przez Fundację Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth we współpracy z Powiatową Instytucją Kultury w Legionowie oraz Against Gravity.

W ramach Filmowej Szkoły 4YOUth prezentujemy szeroki wybór wartościowych i poruszających filmów dokumentalnych, których dystrybutorem jest Against Gravity.

Filmy poruszają wiele globalnych problemow i wyzwań dotyczących zarówno tematyki przyrodniczo-geograficznej (takich jak m.in. zmiany klimatyczne, brak poszanowania dla środowiska naturalnego, wymieranie gatunków i wycinka lasów), jak i społecznej (globalne różnice rozwojowe, rozwarstwienie społeczne, zjawisko uchodźstwa i masowej emigracji, różnice kulturowe, ochrona i przypadki łamania praw człowieka). W repertuarze posiadamy również filmy o tematyce kulturowo-artystycznej.

Po każdym pokazie odbywa się spotkanie z udziałem eksperta, który prowadzi z uczestnikami dyskusję na temat związany z obejrzanym filmem. Jako ekspertów zapraszamy doświadczonych działaczy organizacji pozarządowych oraz pracowników renomowanych uczelni wyższych.

Filmowe spotkania organizujemy na indywidualne zamówienie placówek oświatowych oraz w ramach cyklicznych Szkolnych Przeglądów Filmów Dokumentalnych. Do tej wzięło w nich udział już ponad 1600 uczniów i nauczycieli z ponad 25 placówek oświatowych.

Oferujemy

  • profesjonalne wsparcie w wyborze repertuaru oraz tematyki spotkań
  • kompleksową organizację wydarzenia wraz z obsługą techniczną
  • możliwość dostosowania programu do indywidualnych potrzeb uczniów i nauczycieli

Program Filmowej Szkoły 4YOUth

Proponowany program Filmowej Szkoły 4YOUth w swoich celach i treściach nawiązuje do funkcjonujacej w szkołach podstawy programowej. Rozwija ponadto umiejętności określone w części wstępnej podstawy, dzięki czemu zajęcia filmowe mogą być realizowane w ramach:

  • zajęć z wychowawcą lub jako dodatkowe zajęcia edukacyjne
  • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej
  • innych przedmiotów związanych z tematem danego filmu (m.in. biologia, przyroda, geografia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości)
  • szkolnych imprez okolicznościowych

Informacje i zapisy


Zobacz również

Nasi Partnerzy

« »