TRY: TRansition Youth

2016

Głównym celem projektu pt. TRY: TRansition Youth – sustainable development and local entrepreneurship było przygotowanie grup młodych osób do działania na rzecz ograniczania negatywnych skutków globalnych zjawisk, takich jak nierównomierna dystrybucja żywności w krajach globalnego Południa i Północy, marnotrawstwo żywności, czy brak poszanowania dla środowiska naturalnego.

Poprzez naukę społecznej przedsiębiorczości i zaangażowanie w działalność na rzecz lokalnej społeczności w duchu zrównoważonego rozwoju, a także udział w cyklu spotkań i warsztatów uczestnicy zgłębiali swoją wiedzę nt. ww. problemów i poznawali w praktyce alternatywne metody ich rozwiązywania. Wspólnie z mieszkańcami trzech miejscowości (Milanówka, Sant Feliu de Pallerols w Hiszpanii oraz Cefalú we Włoszech) byli też zaangażowani w partycypacyjne projektowanie i tworzenie ogrodów społecznych.

Naszym działaniom towarzyszyły różne otwarte wydarzenia, takie jak publiczne debaty, pokazy filmowe, wystawy i warsztaty. Projekt realizowany był w ramach Programu Erasmus+ przez Fundację 4YOUth w partnerstwie z katalońską spółdzielnią MasFranch oraz kooperatywą Palma Nana z Sycylii.

Zobacz stronę projektu


Zobacz również

Nasi Partnerzy

« »