Żywa Biblioteka z uchodźcami i imigrantami

2014

Projekt Żywa biblioteka z uchodźcami i imigrantami to inicjatywa Fundacji Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth we współpracy z Urzędem Miasta w Podkowie Leśnej, Zespołem Szkół w Podkowie Leśnej, lokalnymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi. Wykorzystując metodę żywej biblioteki promowaliśmy ideę tolerancji i różnorodności.

Udana integracja przynosi szereg korzyści zarówno społeczeństwu, jak i gospodarce, natomiast przejawy nietolerancji oraz rasizmu – wręcz przeciwnie. Kluczem do udanej integracji uchodźców i imigrantów jest budowanie społeczeństwa otwartego, a do tego niezbędne jest dostarczenie odpowiedniej wiedzy. Głównym celem projektu było umożliwienie lepszego poznania się lokalnej społeczności z mieszkańcami ośrodka dla uchodźców w Dębaku oraz z innymi obcokrajowcami mieszkającymi w Podkowie Leśnej i okolicach.

Projekt składał się z dwóch części: warsztatów oraz głównego wydarzenia, którym jest „Żywa Biblioteka”.

Zobacz stronę projektu


Zobacz również

Nasi Partnerzy

« »