Find the Need, Write the Change

Fotorelacje uczestników kwiecień 2019 Rumunia

Rumunia, tonące w chmurach szczyty pasma Bucegi i 30 osób reprezentujący 6 narodowości zamkniętych w jednym miejscu na 9 dni – tak rozpoczął się projekt Find the Need, Write the Change, który odbył się w dniach 11-19 kwietnia 2019 roku w Busteni. Podczas jego trwania zanurzaliśmy się w świat non-formal education, wymienialiśmy pomiędzy sobą niesamowite doświadczenia, oraz, co może najważniejsze, poznawaliśmy 
na nowo samych siebie.

Już podczas wspólnej podróży pociągiem z Bukaresztu do Busteni większość naszej grupy zaczęła odnajdywać wspólny język – pomimo odmiennych języków, którymi posługujemy się na co dzień. W ciągu pierwszych dni zapoznaliśmy się na dobre, w czym pomocne były niewątpliwie służące temu fascynujące gry i grupowe zadania.

Projekt dotyczył nieformalnych metod nauki – jak wskazuje nazwa, ukierunkowany na znalezienie jakiejś potrzeby w sobie, w swoim otoczeniu, i jej zaspokojeniu. 
W czasie dni spędzonych w Busteni, pracowaliśmy wspólnie w międzynarodowych grupach nad różnymi problemami. Wśród zadań pojawiły się aktywności ukierunkowane na wzajemne zrozumienie i przezwyciężenie stereotypów, zaufanie i współdziałanie (kiedy osoba z zawiązanymi oczami musiała zaufać prowadzącemu ją towarzyszowi) czy zespołowej koordynacji, którą rozwijaliśmy poprzez naukę żonglowania chustami – w końcowej fazie tego zadania 30 osób stojących koło siebie żonglowało razem, wymieniając się wzajemnie chustami. Doskonaliliśmy również warsztat publicznego przemawiania – każdy z uczestników, posiłkując się wcześniejszym szkoleniem, musiał przygotować i wygłosić krótką przemowę, po której otrzymał feedback. Przed każdą aktywnością pobudzały nas do działania rozmyślne energizery.

Pracowaliśmy również w drużynach narodowych nad przygotowaniem wieczorów interkulturowych, w czasie których przedstawiane były informacje o krajach uczestników projektu. Wymienialiśmy się narodowymi tańcami, piosenkami i ciekawostkami, prezentowane były tradycyjne potrawy i obyczaje.

Ukoronowaniem naszych działań związanych z non-formal learning była wizyta w lokalnej szkole, gdzie zorganizowaliśmy zajęcia dla dwóch klas, pokazując uczniom możliwości nieformalnej nauki oraz programu Erasmus+. Ciepłe przyjęcie oraz zaangażowanie młodych ludzi dało nam więcej energii niż nie jeden energizer! (a to wcale nie takie łatwe!) Reszta tego dnia upłynęła nam na wycieczce do Sinai, gdzie zobaczyliśmy stary Monastyr Sinaia oraz Zamek Peleș.

Oprócz wymienionych planowych aktywności, wielką częścią projektu było to, 
co zachodziło samoistnie między uczestnikami. Nie sposób opisać wytworzonych między ludźmi relacji w sprzyjającej atmosferze życzliwości i wzajemnego zrozumienia, unoszącej się w powietrzu podczas całego czasu trwania projektu. Pozostaje nam żywić nadzieję, że spotkamy się jeszcze w przyszłości, być może na kolejnych projektach? 😉

Nasi Partnerzy

« »