See the reality

Fotorelacje uczestników sierpień 2019 Turcja

Projekt miał miejsce w sierpniu 2019 r. w miejscowości Diyarbakır w Turcji i zgromadził 47 osób z 10 krajów: Bułgarii, Chorwacji, Czech, Litwy, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Wielkiej Brytanii i Turcji. Jego celem było pokazanie jego uczestnikom rzeczywistości uchodźców, ofiar wojny w Syrii, którzy schronili się w Turcji. Najważniejszymi punktami programu były spotkania z przedstawicielami dwóch organizacji pozarządowych oraz dyskusja na miejscowym uniwersytecie, w której wypowiadali się pracownicy naukowi i zastępca burmistrza miasta.

Niestety, jak się okazało, celem organizatorów było przedstawienie Turcji jako przyjaznego kraju, w którym uchodźcy mogą się idealnie zintegrować z ciepłym i otwartym społeczeństwem. Większość przekazu to była dobrze przygotowana propaganda, w której kłamstwa mieszały się z faktami. Jako uczestniczka z pewnym doświadczeniem w pracy humanitarnej mogłam ocenić, że to nie była tytułowa rzeczywistość, chyba że wszyscy dobrze wykształceni, umiejący się przystosować uchodźcy trafili do Turcji, podczas gdy ci straumatyzowani i problematyczni pojechali do innych krajów. Zobaczyliśmy piękną placówkę z klasami, basenem i miejscem do nauki zasad ruchu ulicznego, szczęśliwe dzieci i dzielne kobiety pracujące dla organizacji pozarządowych.

Również inicjatywa ekologiczna nie korespondowała z moją wrażliwością. Idea wypuszczenia na wolność kilkudziesięciu ptaków, aby zrównoważyć szkody jakie lokalna społeczność wywołuje w ekosystemie poprzez polowania, była godna pochwały. Niestety wypuszczeniu ptaków towarzyszyły liczne przemowy ważnych osób, co przedłużało ceremonię, a w tym czasie ptaki trzymane były przez zgromadzonych ludzi, również dzieci, które traktowały je jako zabawki, na przykład rzucając nimi o ziemię. Dorosłych nie tylko to nie raziło, ale ku uciesze zgromadzenia przynieśli jeszcze dwa znalezione w pobliżu żółwie.

Jedynym pozytywnym akcentem były 4 wieczory kulturalne, podczas których uczestnicy mogli dowiedzieć się o kulturze krajów biorących udział w projekcie. Słuchaliśmy ciekawostek o historii, języku, tradycji, tańczyliśmy tańce ludowe, słuchaliśmy muzyki i kosztowaliśmy regionalnych smakołyków.

Nasi Partnerzy

« »