Young stars

Fotorelacje uczestników listopad 2016 Wielka Brytania

Zamknięci w jednym budynku na 8 dni, my uczestnicy 8 krajów Unii Europejskiej w liczbie 40 osób świetnie dawaliśmy sobie radę z postawionymi przed nami zadaniami. Projekt Young Stars w Londynie odbywał się w dniach 4-14 listopada 2016 r. i dotyczył bezrobocia wśród młodzieży w krajach UE szczególnie zagrożonych tym ryzykiem. Nasze 8 dniowe międzynarodowe spotkanie odbywało się na zasadach non formal education, w formie której uczestnicy uczą się od siebie nawzajem, korzystając z własnych do doświadczeń i umiejętności.

<!–more–>

Na początku projektu ustaliliśmy wspólne zasady, które będą przestrzegane przez wszystkich. Rozmawialiśmy o naszych obawach, oczekiwaniach co do projektu i o tym, co każdy z nas może zaoferować innym. Nadrzędnym celem pierwszego dnia była integracja uczestników, a także poznanie okolicy w której znajdował się nasz hostel. Podczas projektu wypracowaliśmy narzędzia niezbędne, aby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie. Pracowaliśmy nad rozwojem ?miękkich cech?, których posiadanie jest pomocne, aby odnieść sukces na rynku pracy. Umiejętność publicznego mówienia, która zalicza się do ?soft skills?, mieliśmy okazję ćwiczyć prezentując przygotowany materiał przed resztą uczestników. Jednym z zadań było wykreowanie innowacyjnego pomysłu, opracowanie jego idei i sprzedanie go kupcom- uczestnikom. Miało to na celu rozbudzenie przedsiębiorczości uczestników, a także pokazało, że na rynku pracy liczy się coraz bardziej własna przedsiębiorczość oraz kreowanie własnych innowacyjnych produktów, a nie tylko powtarzanie utartych schematów, w postaci studiowania najpopularniejszych kierunków.

Projekt rozbudził naszą kreatywność. Bez niej, nie dalibyśmy rady stworzyć tekstów piosenek opisujących czego nauczyliśmy się na projekcie, a na dodatek zaśpiewać ją przed wszystkimi. Znaleźliśmy odwagę i przekraczaliśmy blokady wystąpień publicznych. Poszukiwaliśmy także własnych talentów i odkrywaliśmy je przed innymi uczestnikami. Każdy uczestnik na chwilę stał się gwiazdą na którą skierowana była uwaga pozostałych. Zadanie to demaskowało strach przed byciem ocenionym przez innych. Dzięki temu zadaniu mogliśmy nauczyć się więcej o sobie.

Dni projektowe były bardzo intensywne. Po śniadaniu wpadaliśmy w wir pracy, który przerywany był kolejnymi posiłkami. Chwilami wytchnienia były wieczory kulturowe, podczas których wybrane dwa kraje prezentowały innym swą kulturę. Każdego dnia zwłaszcza po posiłkach potrzebowaliśmy kopniaka energetycznego, by być zwartym i gotowym do dalszej pracy. Funkcję tę spełniły ?energisery?, które rzeczywiście dodawały energii i radości. Nie zabrakło pracy nad osiąganiem wspólnego celu jako jeden team- tak zwane ?team building activity? Zadanie z liną, która została zawieszona półtora metra nad ziemią nauczyło nas słuchać siebie nawzajem. Lina okazała się przeszkodą do przekroczenia. To ćwiczenie wymagało zaangażowania i współpracy każdego uczestnika. Kluczem do jego wykonania było opracowanie pomysłu zrozumiałego i możliwego do wykonania przez wszystkich. Granice zostały pokonane, a cel osiągnięty

Podczas projektu pracowaliśmy najczęściej w międzynarodowych grupach, dzięki czemu ćwiczyliśmy umiejętność komunikacji interpersonalnej, a także szlifowaliśmy język angielski, w którym też porozumiewaliśmy się. Ważnym elementem końca każdego dnia projektu była refleksja nad przepracowanymi zadaniami i podsumowanie tego, czego nauczyliśmy się każdego dnia. Jednym z rezultatów projektu było wykreowanie magazynów, składających się z artykułów przedstawiających możliwości jakie daje Unia europejska jej młodym obywatelom. Owocem całotygodniowej pracy była także prezentacja krótkich 4 filmików, przedstawiających w sposób audiowizualny ów możliwości. Doskonaliliśmy umiejętność współpracy w międzynarodowej grupie, uczyliśmy się dokonywać podziału ról oraz wzajemnie słuchać.

Tak naprawdę to nauczyliśmy się dużo więcej niż zostało tu wymienione. Nie sposób o wszystkim wspomnieć. Myślę, że dzięki projektowi my- uczestnicy jesteśmy uzbrojeni w niezbędne narzędzia, aby odnieść sukces na rynku pracy i nie poddamy się bezrobociu! Polski team był zgrany, szybko się zintegrowaliśmy, byliśmy obowiązkowi i punktualni. Dobra robota! Jestem pewna, że nawiązane podczas projektu znajomości przetrwają!

Nasi Partnerzy

« »