Youth EmployeE+

Fotorelacje uczestników listopad 2019 Rumunia

Kiedy po raz pierwszy usłyszałem o tym projekcie, byłem trochę sceptyczny, głównie z powodu mojego wieku (jestem odrobinę starszy od nastolatka). Ale kiedy zobaczyłem, kto organizuje to szkolenie, byłem bardziej niż pewien, że okaże się ono świetne.

Wymiana Youth EmployeE+ została zorganizowana przez stowarzyszenie ALT-357 i odbyła się w Horezu w Rumunii w dniach 11–18 listopada 2019 r. W projekcie wzięło udział 44 uczestników z Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Polski, Rumunii i Turcji. Przez siedem dni zajmowaliśmy się kwestiami zatrudnieniaw szczególności zatrudnienia młodzieży. Koncentrowaliśmy się na tworzeniu CV Europass, uczyliśmy się jak uczestniczyć w rozmowach o pracę i tworzyć biznesplan. Odbyliśmy też ciekawe sesje z młodymi przedsiębiorcami i innymi profesjonalistami. Praca była przerywana sympatycznymi ćwiczeniami energetyzującymi.

To oczywiście nie wszystko. Odbyliśmy dwie wycieczki do pobliskich atrakcji – zobaczyliśmy stary klasztor z XVII w. (w pięknym otoczeniu – te góry i kolory, niesamowite!) oraz lokalne centrum garncarskie. Oba to, odpowiednio, podmioty UNESCO: Miejsce Światowego Dziedzictwa i Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Mieliśmy też kilka bardzo miłych „wieczorów kulturalnych”. Każda grupa krajowa zaprezentowała się podczas swojego wieczoru, ale muszę przyznać, że rumuński wieczór był wyjątkowy! Nic nie przebiło tradycyjnego rumuńskiego jedzenia. Można powiedzieć, że gospodarzom pomagały nawet ściany.

W sumie muszę przyznać, że było świetnie – stymulująco, międzykulturowo i zabawnie. Nawiązałem nowe znajomości i bawiłem się ze starymi przyjaciółmi. To był bardzo dobry trening.

Nasi Partnerzy

« »