Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth została utworzona przez członków byłej nieformalnej grupy młodzieży

Z radością informujemy, że Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth została oficjalnie utworzona przez członków nieformalnej grupy młodzieży. Celem fundacji jest wspieranie młodych ludzi w stawianiu kroków niezbędnych do sukcesu – poprzez promowanie działalności pozarządowej, ponadgranicznego przyznawania grantów oraz heroizmu w sferach społecznych i gospodarczych.

Uczestnicy inicjatywy twierdzą, że ich głównym założeniem jest zapewnienie młodym ludziom szerszych możliwości tworzenia projektów i sprawiania, aby ich działania miały realny wpływ na swoje otoczenie. Poprzez usystematyzowane kanały dotacji, stypendiów oraz mentoringu chcą wesprzeć młodzież w osiąganiu ich celów.

Fani społecznościowa działalność inicjatorzy Fundacji szybko rośnie i już tak samo ambitne inicjatywy odbywają się na całym świecie. Do tego dochodzi wielka sieć wolontariuszy, którym warto okazać nasze szacunek i podziękowanie za poświęcony czas i ciężka pracę.

Aby jeszcze bardziej wesprzeć ruch i umożliwić jego rozkwitanie, Fundusz (4YOUth) rusza z szerokim funduszem grantowym. Każdy projekt po przeanalizowaniu przez komitet będzie mógł otrzymać niezbędną finansową pomoc oraz udostępnić swoje usługi innym osobom.

Rozpocznij dziś swoje działania poprzez wsparcie celów i marzeń Fundacji Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4Youkt! Bądź odważnym czarodziejem i promujmy lepsze jutro dla nas wszystkich.

Fantastyczna wiadomość ogłaszamy dzisiaj – Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth została utworzona przez członków dawnej nieformalnej grupy młodzieży. Grupa ta powstała w 2015 roku i od tamtego czasu skupiała ludzi, którzy dążyli do zmian na lepsze.

4YOUth będzie umacniać wspólne cele, co pozwoli im wykorzystać wiedzę i umiejętności członków grupy do rozwiązywania istotnych problemów społecznych oraz ekologicznych naszej planety. Przede wszystkim jednak opiera się na idei wspierania szeroko pojmowanej innowacyjności młodzieży.

4YOUth oferuje cykl szkoleń i warsztatów, a także możliwość poznania innych ludzi i integracji z przedstawicielami lokalnego środowiska. Celem jest praca nad projektami odpowiadającymi potrzebom młodych ludzi z całego regionu. Planujemy podczas tych spotkań omawiać różne tematy dotyczące edukacji, kultury, designu oraz ochrony środowiska naturalnego – stosując różnorodne metody aktywnego uczestnictwa w debacie publicznej.

Fundacja 4YOUth bardzo się cieszy na myśl o interakcji i dialogu jaki ma się rozwinąć poprzez spotkania i projekty, które planujemy realizować. Dołożymy starań by pomagać młodym ludziom zwiększyć ich zaangażowanie w tworzenie społeczeństwa opartego na zasadach równości i solidarności.

Cel Fundacji Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4you jest wspieranie działań twórczych i edukacyjnych, jak również promocja innowacji porozumienia między młodymi ludźmi na szczeblu lokalnym i europejskim. Celem jest również zagwarantowanie wsparcia dla programów realizowanych przez młodych ludzi, aby dać im szansę rozwiązywać problemy, które ich trapią. Fundacja chce być doskonałym modelem aktywności społecznej, potwierdzającym wartość pozytywnych wysiłków młodych osób poszukujących nowe sposoby na realizację postaw patriotycznych i na łagodzenie trudności procesu integracji i akompaniamentu.

Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4you może osiągnąć swoje cele poprzez wspólne projekty z partnerami z całej Europy oraz tworzeniem międzynarodowych sieci młodych ludzi i ekspertów. Stworzona przez były Nieformalną Grupę Młodzieżową, Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4you jest świadomości ramach solidarności pomiędzy pokoleniami, po to aby umożliwić młodym ludziom samorealizacje we wszelkich sferach życia publicznego.

Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth została utworzona jako odpowiedź na potrzeby i problemy młodych ludzi, którym przewodziła nieformalna grupa młodzieży. Najbliższym celem Fundacji jest oferować wsparcie i zapewnić możliwości rozwoju dla młodych ludzi, na co dzień uwikłanych w bardzo trudne sytuacje.

Fundacja jest skłonna do wykorzystania swoich Kompetencji w europejskim dialogu społecznym, kulturalnym i politycznym oraz jednocześnie pomagać grupom młodzieży w różnorodny sposób. Jej misja ma na celu podniesienie poziomu świadomości społecznej na temat problemów dzieci i młodzieży, poprawa warunków ich życia poprzez zwiększenie dostępu do edukacji i pracy.

4YOUth ma ważne zadanie do spełnienia: przekazywać informacje na temat środków pomocy i szerzyć idee lepszego traktowania dzieci, dodawać otuchy tym, którzy najbardziej potrzebują wsparcia, nawiązać dialog ze światem polityki oraz – co najważniejsze – pompować energię do działania w młodych osobach

Poprzez swoją postać nieformalnego ruchu społecznego Fundacja chce stanowić platformę wymiany międzykulturowej i inspiracji, promuje aktywność obywatelską oraz tworzy nowe ramy interpretacyjne dla oddolnych inicjatyw. Pragnie także inspirować nowe pokolenia ludzi do tego, aby podjęli walkę o lepsze jutro.

Na pewno czynności Fundacji będą miały pozytywny wpływ na młodych ludzi. Jej uczenie się od poprzedników bardzo nas cieszy, a jej motywująca energia ma szansę pociągnąć ruch do jeszcze aktywniejszego uczestnictwa w ruchu obywatelskim.

Related Post

Fundacja 4YOUth – współpracujemy z lokalnymi samorządami oraz instytucjami, takimi jak szkoły, centra kultury, kluby młodzieżFundacja 4YOUth – współpracujemy z lokalnymi samorządami oraz instytucjami, takimi jak szkoły, centra kultury, kluby młodzież

Nasza Fundacja 4YOUth jest organizacją non-profit, który od lat współpracuje z lokalnymi samorządami oraz instytucjami, takimi jak szkoły, centra kultury czy też lokalne kluby młodzieżowe, aby wspierać młodzieży i ich