ATDD

Bukareszt, Rumunia grudzień 2017

ATDD (Asociacia Tineret pentru Dezvoltare Durabila) to organizacja młodzieżowa, której głównym celem jest wspieranie osobistego rozwoju młodych ludzi na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz przyczynianie się w ten sposób do zrównoważonego rozwoju całego społeczeństwa. Stowarzyszenie liczy obecnie około 30 aktywnych członków, działających na terenie miast i wsi. Ich projekty skupiają się na współpracy międzynarodowej pomiędzy młodymi ludźmi z różnych krajów, przełamywanie barier kulturowych, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości – zwłaszcza wśród młodzieży z terenów wiejskich, która ma ograniczone możliwości własnego rozwoju.


Zobacz również

Nasi Partnerzy

« »