Centrum Edukacyjne – Krusevac (ECK)

Serbia wrzesień 2018

Centrum Edukacyjne – Krusevac (ECK) zostało założone w czerwcu 2000 r. jako pozarządowa, apolityczna organizacja non-profit. Misją ECK jest udział w promocji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez uczenie się przez całe życie oraz wspieranie aktywnego zaangażowania obywateli.


Zobacz również

Nasi Partnerzy

« »