ESN AGH

Kraków, Polska grudzień 2017

ESN AGH jest jedną z 433 sekcji Erasmus Student Network, działającą przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest to organizacja typu non-profit, której motto “Students helping students” najlepiej oddaje jej główny cel działalności – zapewnienie wszelkiej pomocy studentom przyjeżdżającym do Polski w ramach programu Erasmus+ oraz innych programów wymian studenckich. Oprócz bezpośredniej pomocy obcokrajowcom organizacja zajmuje się promowaniem mobilności studenckiej oraz popularyzowaniem kultury polskiej na arenie europejskiej.


Zobacz również

Nasi Partnerzy

« »