Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie

Legionowo, Polska marzec 2018

Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie (PIK) prowadzi Powiatową Bibliotekę Publiczną oraz działania edukacyjne i animacyjne, promujące czytelnictwo oraz aktywny udział w życiu kulturalnym społeczności lokalnej. Do zadań PIK-u należy również prowadzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej i promocja turystyki, a także współpraca z innymi samorządowymi instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi.


Zobacz również

Nasi Partnerzy

« »