Pro Civis Dorna

Rumunia styczeń 2020

Pro Civis Dorna to niezależna organizacja pozarządowa non-profit, która rozwija swoją działalność głównie w Rumunii, na poziomie lokalnym i regionalnym (Vatra Dornei i okoliczne obszary wiejskie). Stowarzyszenie zachęca młodych ludzi, niezależnie od ich pochodzenia, do aktywnego uczestnictwa w sprawach dotyczących społeczeństwa.


Zobacz również

Nasi Partnerzy

« »