Stowarzyszenie Jeden Świat

Poznań, Polska grudzień 2017

Stowarzyszenie “Jeden Świat” jest polskim oddziałem międzynarodowej organizacji Service Civil International (SCI). Misją Stowarzyszenia jest promowanie idei pokoju oraz porozumienia między ludźmi. Do głównych działań Stowarzyszenia należą przede wszystkim projekty międzynarodowego wolontariatu krótkoterminowego (tzw. workcampy) oraz wolontariatu długoterminowego, a także programy edukacyjne. Od 2004 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.


Zobacz również

Nasi Partnerzy

« »