Relacja z pierwszego szkolenia międzynarodowego w Mas Franch w Katalonii

TRY: TRansition Youth kwiecień 2016

Za nami pierwsze z trzech szkoleń międzynarodowych w ramach projektu TRY: TRansition Youth. 33 uczestników z Polski, Hiszpanii i Włoch spotkało się w malowniczej, katalońskiej miejscowości Sant Feliu de Pallerols, w ekologicznym ośrodku kooperatywy MasFranch. W dniach 19-26 marca 2016 r. wzięliśmy udział w serii teoretycznych i praktycznych zajęć na temat ekologicznego prowadzenia ogrodów, zrównoważonego rozwoju, idei i zasad permakultury, demokracji partycypacyjnej, a także pokojowego rozwiązywania konfliktów.

Na początku spotkania głównie poznawaliśmy się wzajemnie, uczyliśmy swoich imion i dzieliliśmy dotychczasowymi doświadczeniami. Dowiedzieliśmy się też dużo o historii i strukturze funkcjonowania kooperatywy MasFranch, a także o ogromnym ogrodzie zaprojektowanym i uprawianym za zasadach permakultury, który przez większą część roku żywi mieszkańców i turystów odwiedzających siedzibę kooperatywy.

Podczas warsztatów na temat komunikacji interpersonalnej poznawaliśmy metody pokojowego rozwiązywania konfliktów oraz analizowaliśmy procesy zachodzące w relacjach międzyludzkich, które powodują, że zachowujemy się jak ofiara, agresor, bądź osoba asertywna. Ćwiczeniem, które zapadnie nam długo w pamięci będzie na pewno ćwiczenie pt. ?Medical Wheel?. Wzbudziło ono nasze głębokie refleksje na temat wspólnych zależności między pozornie niezależnymi rzeczami.

Ćwiczenie to pokazuje, że na wszystkie zjawiska życia możemy spojrzeć jako na pewien cykl, nie jako na porządek linearny. Pozwala to na spostrzeżenie, że wszystkie nasze działania wywołują pewne skutki, które ostatecznie do nas ?wracają?. W takim modelu o wiele ważniejsze są nasze obecne działania, jesteśmy też za nie o wiele bardziej odpowiedzialni. Podobnie jak przy ćwiczeniu ?Spider?s web?, które polegało na przemyśleniu swoich doświadczeń i chronologicznym ich uporządkowaniu, zadanie ?Medical Wheel? polegało na zmianie perspektywy patrzenia na swoje życie i przekonania.

Etyczny i ludzki wymiar działalności ekonomicznej

Jednym z najciekawszych spotkań było spotkanie z członkami ekologicznej sieci ECOXARXA, którzy na obszarze Katalonii tworzą alternatywny system ekonomiczny, bazujący na społecznych walutach (takich jak ECO) oraz wymianie barterowej usług i produktów. Celem tej sieci współpracy rozwijającej się w Katalonii jest przywrócenie etycznego i ludzkiego wymiaru działalności ekonomicznej. Wspólnie zastanawialiśmy się nad rozwiązaniami dla wyzwań związanych z implementacją projektów opartych na idei ekonomii wspólnego dobra i ekonomii dzielenia się.

Spotkanie z burmistrzem Sant Feliu de Pallerols

W czasie spotkania z burmistrzem Sant Feliu de Pallerols dowiedzieliśmy się natomiast o bliskiej współpracy lokalnego samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony środowiska oraz promocji dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu. Zwiedziliśmy również wspólnie teren przyszłego miejskiego ogrodu społecznościowego Horts del Soler.

Uczestnicy naszego projektu mieli także okazję spotkać się z burmistrzem oraz radną jednej z okolicznych miejscowości, gdzie wprowadzany jest w życie nowy, kompleksowy model zarządzania miastem oparty na idei demokracji partycypacyjnej. Dowiedzieliśmy się, jak przebiegają procesy partycypacyjne w tych społecznościach oraz jak wygląda wspólne podejmowanie decyzji przez mieszkańców na zasadzie konsensusu.

Wizyty studyjne

W czasie naszego wyjazdu wybraliśmy się także z wizytą do członków spółdzielni Nuria oraz La Granja del Cacau, którzy stworzyli miejsca służące integracji lokalnych mieszkańców oraz prowadzą działalność gospodarczą opartą na zasadach współpracy, dzielenia się i społecznej odpowiedzialności.

Bardzo ciekawe były także odwiedziny i wywiady z mieszkańcami ekologicznej farmy prowadzonej przez jednego z naszych uczestników oraz przyjmującej wolontariuszy gotowych do pracy przy uprawie roślin i opiece nad zwierzętami.

Tuż przed powrotem do domu mieliśmy nawet okazję przejść się barcelońską plażą i ulicami. Wyjazd uznaliśmy za bardzo udany i teraz przygotowujemy się na przyjazd naszych włoskich i hiszpańskich przyjaciół do Milanówka!

Leon Ciechanowski
uczestnik projektu TRY: TRansition Youth


Zobacz również

Nasi Partnerzy

« »