TRY II: Televised Revolution Youth

Pojedź z 4YOUth na projekt Dania, Hiszpania, Polska Zgłoszenia do 15 kwietnia 2019 r.

Zapraszamy młode osoby z Warszawy i okolic do udziału w projekcie pt. TRY II: Televised Revolution Youth, organizowanym przez Fundację 4YOUth we współpracy z organizacjami Backslash z Walencji (Hiszpania) i Hawila Project z Kopenhagi (Dania).

Celem projektu jest m.in. wyposażenie grupy 18 młodych osób z trzech krajów partnerskich w umiejętności pozwalające na samodzielne tworzenie profesjonalnych filmów dokumentalnych o tematyce społecznej. Podczas trzech spotkań w Warszawie (25 maja – 2 czerwca 2019), Walencji (lipiec 2019) i Kopenhadze (wrzesień 2019) uczestnicy i uczestniczki będą spotykać się z lokalnymi aktywistami i aktywistkami. Przeprowadzone rozmowy i wizyty studyjne staną się źródłem inspiracji do stworzenia wartościowych materiałów wideo. Jednocześnie będą okazją do zdobycia praktycznej wiedzy na temat szerokiego spektrum lokalnych, ogólnoeuropejskich i globalnych zjawisk (takich jak m.in. nierównomierna dystrybucja żywności, zanieczyszczenie środowiska i brak poszanowania dla przyrody, zmiany klimatyczne, migracje i zróżnicowanie kulturowe, problemy młodych ludzi i seniorów) oraz alternatywnych sposobów ich rozwiązywania. Rezultatem projektu będzie m.in. seria krótkich dokumentów, ukazujących inspirujące historie i przykłady dobrych praktyk działań na rzecz lokalnych społeczności w kontekście globalnych zagrożeń i wyzwań.

Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest:

  • wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację
  • zainteresowanie tematyką produkcji filmowej i/lub fotografią
  • zainteresowanie lokalnym aktywizmem społecznym i globalnymi wyzwaniami
  • wiek od 16 do 30 lat

Dodatkowym atutem (w szczególności dla osób, które aplikować będą do projektu jako lider/ka grupy) będzie doświadczenie w tworzeniu materiałów filmowych, a także znajomość innych języków obcych. Pierwszeństwo będą miały osoby w wieku od 18 do 25 lat z Warszawy i okolic, deklarujące chęć udziału we wszystkich spotkaniach projektowych (łącznie ze spotkaniem przygotowawczym na początku maja, a także jednodniowej akcji lokalnej w październiku br.). Do aplikowania zachęcamy w szczególności osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, narażone na dyskryminację i wykluczenie.

Projekt finansowany jest ze środków programu Erasmus+. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży. Na zgłoszenia czekamy do 15 kwietnia br. Wszyscy aplikujący otrzymają maila z wynikami rekrutacji do 20 kwietnia br.

Więcej informacji o projekcie w materiałach poniżej:

Więcej informacji o pierwszej edycji projektu (odznaczonego przez Komisję Europejską jako success story oraz good practice example):

Pytania dotyczące projektu prosimy kierować na adres e-mail: info@4youth.plZobacz również

Nasi Partnerzy

« »