TRY: TRansition Youth – myśl globalnie, działaj lokalnie w Milanówku

TRY: TRansition Youth styczeń 2016

Zapraszamy młode osoby (18-30 lat) z Milanówka i okolic, a także wolontariuszy w każdym wieku do udziału w międzynarodowym projekcie TRY: TRansition Youth ? sustainable development and local entrepreneurship, który będzie realizowany przez Fundację 4YOUth w partnerstwie z katalońską spółdzielnią MasFranch oraz kooperatywą Palma Nana z Sycylii od 1 lutego do 31 października 2016 r. Na zgłoszenia czekamy do 17 stycznia br.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest przygotowanie grup młodych ludzi z małych miejscowości do zaangażowania w działalność na rzecz lokalnej społeczności oraz praktyczna nauka społecznej przedsiębiorczości oparta na zasadach zrównoważonego rozwoju. Projekt TRY ma również na celu rozwinięcie wśród mieszkańców naszych miast ? a w szczególności wśród młodzieży ? poczucia odpowiedzialności za własne otoczenie i naturalne środowisko, a także lokalnej i ponadnarodowej solidarności w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Przy okazji chcemy zapoznać mieszkańców naszych okolic z ideą i założeniami Transition Towns, czyli ruchu tzw. Miast Przemian, przystosowujących się do globalnych wyzwań, związanych ze zmniejszającą się ilością paliw kopalnych, zmianami klimatu i wahaniami ekonomicznymi.

Działania

W trakcie lokalnych działań uczestnicy projektu wraz z mieszkańcami trzech miejscowości (Milanówka, Sant Feliu de Pallerols w Hiszpanii oraz Cefalú we Włoszech) będą zaangażowani w projektowanie i tworzenie
ogrodów społecznych. Z pomocą koordynatorów i coachów, a także we współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami będą wspólnie organizować otwarte wydarzenia upowszechniające rezultaty swoich działań, takich jak publiczne debaty, pokazy filmowe, wystawy i warsztaty.

33 uczestników oraz koordynatorów z Polski, Włoch i Hiszpanii weźmie też udział w trzech krótkoterminowych (trwających ok. 1 tygodnia) spotkaniach międzynarodowych, na których zdobędą konkretne doświadczenia, narzędzia oraz praktyczną wiedzę z zakresu odpowiedzialnego biznesu, partycypacji publicznej, ekologii, zrównoważonego rozwoju, zdrowego żywienia i aktywnego trybu życia:

  • 19­-26 marca 2016 r. (Sant Feliu de Palleros/Olot, Hiszpania)
  • 1­-8 maja 2016 r. (Milanówek/Warszawa, Polska)
  • 4-­11 czerwca 2016 r. (Cefalu/Palermo, Włochy)

urban-garden-e1323732834835

Idea Społecznego Ogrodu Miejskiego

Społeczne Ogrody Miejskie to otwarta dla wszystkich mieszkańców zielona przestrzeń, która została zaprojektowana z ich udziałem, w ekologiczny sposób. Oprócz ekologicznej uprawy grządek, zadaniem Ogrodu jest aktywizowanie lokalnych społeczności oraz umacnianie lokalnych więzi. W naszych Społecznych Ogrodach Miejskich uczestnicy projektu wraz z wolontariuszami ? mieszkańcami naszych miast ? będą uprawiać warzywa, owoce, zioła oraz kwiaty. Nasze ogrody będą powstawać i funkcjonować zgodnie z zasadami permakultury.

Więcej informacji na temat koncepcji oraz zasad permakultury:

2

Zakwaterowanie

Zarówno w Hiszpanii jak i we Włoszech będziemy zakwaterowani w centrach edukacji ekologicznej, prowadzonych przez nasze partnerskie organizacje, natomiast w Polsce będziemy gościć młodzież z Włoch i Hiszpanii w prywatnych domach.

Kto może zostać uczestnikiem?

Polskimi uczestnikami projektu będą młode osoby w wieku od 18 do 30 lat, mieszkańcy Milanówka i okolic. Kryterium udziału w projekcie jest przede wszystkim wysoka motywacja do działania oraz umiejętność posługiwania się językiem angielskim przynajmniej w stopniu komunikatywnym.

Koszty udziału w projekcie

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty przejazdu, podstawowego wyżywienia (3 posiłki dziennie) i zakwaterowania w czasie międzynarodowych spotkań pokrywa Fundacja 4YOUth ze środków uzyskanych w konkursie Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Należy przewidzieć kieszonkowe na dodatkowe wydatki, które nie są przewidziane przez organizatorów.

Ubezpieczenie

Dla wszystkich uczestniczących w projekcie osób zostanie wykupione ubezpieczenie. Uczestnicy są także zobowiązani do wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) przed pierwszym spotkaniem międzynarodowym.

Kontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie, wyślij wiadomość na adres fundacja@4youth.pl.

Formularz zgłoszeniowy on-line:

Plik do pobrania:

 


Zobacz również

Nasi Partnerzy

« »