Wesprzyj nas

Jeśli podoba Ci się nasza wizja otwartego społeczeństwa obywatelskiego, opartego na ideach samowystarczalności i pełnego inicjatyw młodzieżowych – wesprzyj nas! Każda, nawet symboliczna, pomoc finansowa będzie dla nas znacząca.

Fundacja 4YOUth jest organizacją pozarządową działającą nie dla zysku (not-for-profit). Dzięki współtworzonej przez nas międzynarodowej sieci współpracy młode osoby z całej Polski regularnie mogą brać udział w projektach młodzieżowych w różnych krajach europejskich, na których doskonalą swoje talenty i zdobywają nowe umiejętności, przydatne w przyszłym życiu zawodowym.

Na poziomie lokalnym współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz nieformalnymi grupami młodzieży, z którymi organizujemy warsztaty, szkolenia i otwarte spotkania z mieszkankami i mieszkańcami naszych miejscowości. Wspólnie z Fundacją Musszelka opiekujemy się zainicjowanym przez nas Społecznym Ogrodem Miejskim w Milanówku.

Wszystkie nasze działania realizujemy dzięki pracy wolontariackiej, pozamaterialnym wsparciu życzliwych osób, a także dzięki zdobytym przez nas środkom zewnętrznym, które pozwalają na pokrycie kosztów codziennego funkcjonowania naszej organizacji (takich jak stałe opłaty administracyjne, księgowość, telefon, poczta, konto bankowe, umowy o dzieło i zlecenia itd.).

Nieustannie pracujemy nad tym, aby rozwijać naszą działalność i polepszać warunki zatrudnienia naszych współpracowniczek i współpracowników. Zbieramy również środki na remont jednego z drewnianych domków fińskich na warszawskim Osiedlu Jazdów, aby stworzyć tam – we współpracy z Fundacją GAP (Global Action Project), Spółdzielnią Krzak oraz społecznością Otwarty Jazdów – połączenie alternatywnego centrum informacji i działań młodzieżowych, tzw. “maker-space” z ogrodem społecznościowym oraz biurem Fundacji 4YOUth.

Dziękujemy!
Zespół Fundacji 4YOUth


Numer konta do wpłat darowizn: 57 2030 0045 1110 0000 0391 2350 (BGŻ BNP PARIBAS)
Adresat: Fundacja 4YOUth, ul. Sobieskiego 4, 05-822 Milanówek
Tytuł wpłaty: Darowizna na cele statutowe Fundacji 4YOUth


Dbamy o przejrzystość: Corocznie składamy sprawozdanie finansowe do Urzędu Skarbowego oraz publikujemy sprawozdania merytoryczne, uwzględniające aspekty finansowe działalności naszej Fundacji.

Nasi Partnerzy

« »