Yes For Inclusion

Pojedź z 4YOUth na projekt Rumunia Zgłoszenia do 28 lutego 2020 r.

Szukamy 6 uczestników (w tym 1 lidera/liderki), którzy wezmą udział w wymianie młodzieżowej Yes For Inclusion. Projekt odbędzie się w dniach 23-30 marca 2020 r. w miejscowości Horezu w Rumunii.

Projekt zakłada następujące cele:

  1. Uczestnicy zrozumieją, czym jest zjawisko dyskryminacji, stereotypy, uprzedzenia i ich negatywne skutki.
  2. W czasie projektu uczestnicy rozwiną swoje zdolności pracy z młodymi ludźmi z mniejszymi możliwościami poprzez pozaformalne metody edukacji i będą zwalczać dyskryminację.
  3. Po zakończeniu działań postawa uczestników względem dyskryminowanych będzie otwarta oraz empatyczna. Stereotypy oraz uprzedzenia znikną.

Projekt finansowany jest ze środków programu Erasmus+. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży do 275 euro na osobę.

Jeśli masz co najmniej 18 lat i interesuje Cię tematyka tego projektu, czekamy na Twoje zgłoszenie do 21 lutego 28 lutego br. włącznie (piątek). Wszyscy kandydaci otrzymają maila z wynikami selekcji nie później niż tydzień po terminie przesyłania zgłoszeń.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z regulaminem wyjazdów międzynarodowych. Przesyłając zgłoszenie akceptujesz postanowienia regulaminu.

Więcej informacji o projekcie ns stronie: https://sites.google.com/view/yesforinclusion/home


Partner / organizator projektu

Centrul Pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale

Stowarzyszenie “Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale” zajmuje się rozwojem młodzieży, pomaganiem tym, którzy mają mniejsze szanse, integracją społeczną dyskryminowanych młodych ludzi i zachęcaniem ich do podejmowania inicjatyw.

Strona WWW


Zobacz również

Nasi Partnerzy

« »